Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun promootio 2013
Old conferment ceremony picture from the balcony

Tietoa promootiosta

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu järjesti neljännen taideteollisen alan maisteri- ja tohtoripromootion perjantaina 11. tammikuuta 2013.

Promootiossa promovoitiin ne taiteen maisterit ja taiteen tohtorit, jotka ovat suorittaneet tutkintonsa 15.12.2006 jälkeen. Promootioita järjestetään kuuden vuoden välein ja maisterit ja tohtorit voivat osallistua ainoastaan valmistumistaan lähinnä olevaan promootioon.

Perinne

Promootio-sana tulee latinan promovere –verbistä, joka tarkoittaa siirtymistä eteenpäin, ylentämistä.

Yliopistojen promootioperinne syntyi keskiajan Euroopassa. Ruotsissa ensimmäinen promootio pidettiin vuonna 1600 Upsalan yliopistossa Pariisin yliopiston perinteiden mukaisesti. Upsalasta perinne levisi pian myös muihin valtakunnan yliopistoihin ja Kuninkaallisen Turun akatemian ensimmäinen promootio, Filosofisen tiedekunnan maisteripromootio pidettiin 1643, vain kolme vuotta akatemian perustamisen jälkeen. Promootio kesti aikaisemmin vain yhden päivän ajan, mutta 1800-luvulle tultaessa se kasvoi useita päiviä ja eri riittejä käsittäväksi perinteeksi.

Taideteollisen korkeakoulun ensimmäinen promootio pidettiin vuonna 1993, toinen vuonna 2001 ja kolmatta promootiota juhlittiin vuonna 2007. Muissa Suomen yliopistoissa kesä on vakiintunut promootion ajankohdaksi, mutta Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun toisesta promootiosta lähtien on otettu tavaksi viettää promootiota sydäntalvella, koulun vuosipäivänä 11.1.

Yleinen seppeleensitojatar

Merkittävä tulokas promootioperinteeseen 1800-luvulla oli yleinen seppeleensitojatar. Vuonna 1840 Filosofisen tiedekunnan promootion maisteripromovendit valitsivat ensimmäisen kerran yleisen seppeleensitojattaren, neiti Rosina von Haartmanin. Tämä oli ensi askel naisten osallistumiseen promootioperinteeseen. Seppeleensitojattaren tehtävänä oli sitoa maistereiden seppeleet. Nykyään maisteripromovendien seuralaiset sitovat seppeleet ja yleinen seppeleensitojatar auttaa heitä tässä tehtävässä.

Yleisellä seppeleensitojattarella on vielä tänäkin päivänä keskeinen rooli promootiossa. Yleisen seppeleensitojattaren valinta aloittaa promootiojuhlallisuudet. Muissa yliopistoissa valinta tapahtuu Flooran päivänä, mutta Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa valinta suoritetaan Aleksanterinpäivänä 16.11. Tuona päivänä vuonna 1870 Aleksanteri II allekirjoitti Veistokoulun perustamiskirjan.

Promootiojuhlallisuudet

Promootion ydin on promootiokulkue ja promootioakti sekä promootiopäivälliset ja tanssiaiset Vanhalla ylioppilastalolla. Promootioaktissa promoottori antaa promovendeille arvomerkit: maistereille seppeleen, tohtoreille ja kunniatohtoreille tohtorinhatun sekä -viitan ja vihkii heidät osaksi akateemista yhteisöä. Muissa yliopistoissa aktin jälkeen kuljetaan kulkueessa jumalanpalvelukseen, mutta Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa promovendit kulkevat juhlakulkueena lavastetun Mediakeskus Lumeen läpi ennen aktia.

Vanhat tanssit ja loisteliaat päivälliset päättyvät perinteisesti aamuöiseen vaellukseen ja viimeinen puhe pidetään nousevalle auringolle.Taideteollisen korkeakoulun tammikuisen juhlan päätös on ollut kerran Kulttuuriratikassa ja kerran yöllisessä Ateneumissa ja puhe osoitetaan tähtitaivaalle.

Promootiopurjehdus on tullut osaksi juhlallisuuksia vuodesta 1877. Se on promovoitujen maistereiden kunnianosoitus ja kiitos yleiselle seppeleensitojattarelle. Taideteollisessa korkeakoulussa purjehduksen sijaan on käyty luistelemassa ja tehty retki Suomenlinnaan. Tällä kertaa Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun juhlallisuudet päättyivät merelliseen retkeen Suomenlinnaan, Pirunkirkon juhlasaliin.

Bookmark and Share

 Lähteet:

Promootio akateemisena juhlana : Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan promootio 2010. Toimittanut Johanna Ilmakunnas. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2011.